Thuistesten op gonorroe

24gezondheid.nl realiseert zich dat een goede soa-test, in dit geval een gonorroe test, bijdraagt aan de individuele gezondheid en de bestrijding en verspreiding van soa's. Inhoud en kwaliteit van de informatie op de website moeten tevens van hoog niveau zijn.

Welke gonorroe thuistesten zijn er

Enerzijds zijn er thuistesten die zelf thuis gedaan worden en waarbij de uitslag thuis afgelezen kan worden. Anderzijds zijn er thuistesten die zelf thuis gedaan worden en waarvan het afgenomen monster naar het laboratorium moet worden gezonden. Natuurlijk zijn er ook de testen die bij de huisarts en de GGD-soa-poli worden afgenomen maar deze zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Discussie sensitiviteit en de specificiteit gonorroe thuistest

Er is veel discussie over de sensitiviteit en de specificiteit van beide testen.  In eerste instantie moet de test thuis correct uitgevoerd worden. Ervan uitgaande dat het overgrote deel van de mensen in staat zijn de test thuis met succes te volbrengen blijft over hoe vaak een foutief negatief resultaat kan voorkomen (sensitiviteit) en anderzijds hoe vaak een foutief positief resultaat voorkomt.

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk vrij simpel. In principe zou één soa test voldoende moeten zijn. Maar dan moet de test natuurlijk wel correct zijn uitgevoerd, waar we dus van uitgaan.

Specificiteit gonorroe thuistest van 24gezondheid.nl

Wat betreft de specificiteit kunnen we duidelijk zijn. Bij bijna alle testen komen nauwelijks resultaten voor waarbij bijna nooit een foutief positief resultaat wordt getoond. De gonorroe testen van 24gezondheid.nl hebben een specificiteit van 97% !

Samenvatting: indien de test aangeeft dat u gonorroe heeft dan is de kans dat het niet zo is bijzonder klein.

Sensitiviteit gonorroe thuistest

Sensitiviteit is lastiger. De gevoeligheid van de laboratorium thuistesten liggen in het algemeen 'iets' hoger dan de beste thuistesten waarbij het resultaat thuis afgelezen kan worden. Maar de gonorroe test van 24gezondheid.nl heeft een  gevoeligheid van ongeveer 92% en is daarmee relatief erg betrouwbaar.  In ongeveer  8% van de gevallen geeft de test echter een foutief negatief resultaat. 

Samenvatting: indien de test aangeeft dat u geen gonorroe heeft is er een relatief kleine kans (8%) dat u wel gonorroe heeft.

Dit kan overigens aanmerkelijk verkleint worden door de test meerdere malen achter elkaar uit te voeren. De relatieve foutkans wordt dan verder  aanzienlijk verkleint. 

Conclusie  gonorroe thuistest

Bij medische tests is een hoge sensitiviteit en specificiteit vaak niet haalbaar. Als beide 90% bedragen beschouwt men dat in de geneeskunde meestal al als een heel goede test. Een zwangerschapstest is een van de beste, met een sensitiviteit EN een specificiteit van circa 99%. Bij de zogeheten 'reumatest' zijn beide ongeveer 80%.

Om de uitslagen van medische onderzoeken zinvol te kunnen beoordelen is het dan ook van groot belang een goed idee van de prevalentie van de ziekte te kennen. De prevalentie van een aandoening is bijvoorbeeld  het aantal gevallen per duizend op een specifiek moment in de bevolking. Een positief testresultaat bij een onderzoek naar een zeldzame aandoening heeft namelijk vaak niets te betekenen. 

Uit het bovenstaande valt te concluderen dat de  gonorroe thuistest van 24gezondheid.nl relatief erg betrouwbaar zijn. Zeker als de thuistest meerdere keren wordt uitgevoerd is er geen aanleiding tot discussie. Dit en erbij opgeteld dat de website van 24gezondheid.nl inhoudelijk veel kwalitatieve informatie geeft over soa's en chlamydia en gonorroe in het bijzonder maakt dat 24gezondheid.nl overtuigd is van haar bijdrage aan de gezondheid van individuele personen. Temeer daar er tevens laagdrempelig toegang wordt gegeven tot de producten door een zeer lage prijs bij een prima kwaliteit te leveren.

Het advies blijft ten alle tijde bij blijvende klachten van de gezondheid deze (tijdig) met uw huisarts te bespreken. Ook als u onveilge seks heeft gehad en met vragen blijft rondlopen kan dit een goed plan zijn.

 • CHLAMYDIA (SOA) SNELTEST VROUW (1 TEST)
  CHLAMYDIA (SOA) SNELTEST VROUW (1 TEST)

  CHLAMYDIA TEST VROUWDe perfecte chlamydia zelftest voor de vrouw en meest populaire test van 2019!

  Relatief eenvoudig thuis uit te voeren betrouwbare chlamydia zelftest vrouw van Viola. Uitslag na ongeveer 15 minuten!

  Houdt…

  € 19,95
© 2015 - 2024 24gezondheid.nl | sitemap | rss