Wij hebben de inhoud van onze website zorgvuldig samengesteld

Wij hebben deze website (24gezondheid) zeer zorgvuldig samengesteld. Toch is het mogelijk dat de informatie die wij publiceren onvolledig of niet juist (meer) is.

Voor zorgprofessionals

We bieden de informatie op deze website aan als een professionele hulpbron die bedoeld is om beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg ondermeer te ondersteunen bij hun inspanningen om patiënten medische zorg van hoge kwaliteit te bieden. Je kunt zelf kiezen of je van deze informatie gebruik wilt maken.

Wij doen ons best om onderzoeksresultaten (indien van toepassing) zo begrijpelijk mogelijk te presenteren. Wij kunnen echter geen verantwoording aanvaarden voor conclusies die derden op deze onderzoekresultaten baseren.

Voor zorgconsumenten

Wij proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze website klopt en begrijpelijk is.

De informatie op onze website kan echter nooit en te nimmer dienen als de vervanging van een medisch advies. Als er een advies wordt gegeven vervangen deze adviezen ook op geen enkele manier medische consulten.

Je behandelaar heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid.

Voor een persoonlijk advies over jouw situatie kun je contact opnemen met je behandelaar. 

Algemeen

De redactie van 24gezondheid kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van onze website. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van onze internetsite lijdt als gevolg van het gebruik van informatie, techniek en/of materialen.

De op deze website geplaatste informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. 24gezondheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

(Externe) links

24gezondheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Testen

Aan de uitslagen van de zelftesten die wij op onze website hebben staan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij herhalen dat onze testen niet dienen als vervanging van een consult bij een arts. Zeker niet als jouw gezondheid hier om vraagt. Testresultaten kunnen van dag tot dag variëren. Ook kunnen fouten gemaakt worden bij de verwerking van testen. Geen enkele test heeft een specificiteit van 100%, dat wil zeggen dat van tijd tot tijd er ten onrechte een afwijking zal worden gevonden; deze fouten behoren tot de meetfouten. 24gezondheid houdt zich niet aansprakelijk voor een spreiding van meetgegevens en eventuele meetfouten.

Akkoord disclaimer

Door het gebruik van onze website 24gezondheid ga je akkoord met deze disclaimer. 

© 2015 - 2024 24gezondheid.nl | sitemap | rss