E-health in 2016 'vanzelfsprekend’

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn willen ervoor zorgen dat e-health in 2016 vanzelfsprekend wordt in de zorg. Dat schrijven zij in de VWS Rijksbegroting 2016.

Schippers en Van Rijn zien e-health als waardevol middel om de zorg beter, dichterbij, klantvriendelijker en goedkoper te organiseren. En het helpt mensen om gezonder te leven. 'Wij willen dat de technologie die mensen in het dagelijks leven allang gebruiken, ook vanzelfsprekend wordt in de zorg. Dat we daarmee de zorg in huis halen en zorg op afstand mogelijk wordt. Wij zien dat e-health mensen kan helpen bij keuzemogelijkheden in de zorg. Om een behandeling te begrijpen of zelfs aantrekkelijk te maken en vol te houden. En ook om af te zien van behandeling, als die niet nodig of nuttig is of ten koste gaat van kwaliteit van leven.'

Het nut van e-health

E-health heeft een aantal belangrijke voordelen, schrijven de minister en staatssecretaris in de VWS Rijksbegroting 2016. 'Door het gebruiksgemak kan het bestaande gezondheidsverschillen verkleinen voor mensen met lagere gezondheidsvaardigheden.' Daarnaast kan e-health van grote toegevoegde waarde zijn voor bijvoorbeeld vroege en betere opsporing van ziekten en het herkennen van symptomen. Tot slot kunnen serious gaming, apps en andere innovaties mensen motiveren gezonde keuzes te maken.

Merkbare verbeteringen

In 2016 moeten burgers echt gaan merken dat de zorg eenvoudiger georganiseerd is, dat ze makkelijker kunnen wisselen van zorgverzekeraar en dat er meer ruimte is voor verwanten, vrijwilligers en mantelzorgers. Ook willen Van Rijn en Schippers dat e-health vanzelfsprekend wordt. Niet alleen in de cure en de care, maar ook in de ggz. 'E-mental-health kan de kwaliteit van leven van mensen met psychische klachten aantoonbaar verbeteren. Deze klantvriendelijke vorm van zorg wordt nog onvoldoende benut.' Dat willen de bewindslieden de komende tijd veranderen.

Nictiz

Om de zorgsector te ondersteunen bij een efficiënte inzet van e-health, analyseert en duidt Nictiz ontwikkelingen in het gebruik van ict in de zorg. Nictiz, een van de instrumenten van VWS, is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ict in de zorg faciliteert. Voor de invulling van de coördinerende functie die Nictiz heeft bij de ontwikkeling van ict- en informatiestandaarden en implementatieondersteuning bij het gebruik van deze standaarden is in 2016 een bedrag van 5,1 miljoen euro beschikbaar. Dat is 100.000 euro minder dan in 2015.

E-health

E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Berichten in het dossier e-health gaan bijvoorbeeld over videocontact met thuiszorgmedewerkers of telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen.

Bron: Zorgvisie | ICT

© 2015 - 2024 24gezondheid.nl | sitemap | rss